آیا می توان نسبت به تهدید پیامکی شکایت کرد؟

544 نمایشتهدید

ایا
پیامک آبروتو میبرم یجوری هم میبرم که دیگه سربلند نکنی
جرم محسوب می شود
یا نفرین جرم محسوب می شود؟ 

0

سلام شما می توانید به جرم تهدید از وی شکایت کنید در صورت اثبات حبس و یا شلاق تعزیری دارد. 

دکمه بازگشت به بالا