آیا برای وکالت در طلاق نیاز به وکیل رسمی است ؟

557 نمایشوکالتنامه طلاق

در زمان دادگاه رسیدی پس از نظر مشاور با وجود داشتن وکالت بلاعزل و توکیل بغیر در صورت عدم حضور مرد ، نیاز به وکیل تایید شده است یا یک فرد معمولی (مثلا پسر )می تواند حضور داشته باشد .

0

سلام درصورتی که وکالت در طلاق داشته باشید باید از طرف همسرتان وکیل بگیرید. 

دکمه بازگشت به بالا