آیا می توانم جهیزیه را مسترد نکنم ؟

205 نمایشاسترداد جهیزیه

باسلام
خانمم دوتا لیست جهیزیه داشت یکی را امضاء کردم وتحویل دادم دومی را امضاء نکردم و در شورا گفتم این وسایلو نیاورده خانمم شاهد اورد ومنو محکوم کرد به استرداد جهیزیه با حق الوکاله وکیل.من برای اعتراض اعساراز هزینه های دادرسی زدم وپذیرفته شد.الان خانمم اجرائیه گرفته.ایا من مینونم جهیزیه راتحویل ندم ودر شوراکه محکومم کرده بگم قیمت کنین من پول وسایلو میدم وبعد اعسار بزنم.
بازم ممنون

دکمه بازگشت به بالا