آیا شخصی که هبه نموده می تواند از هبه رجوع کند؟

83 نمایشقرارداد هبه
0 دیدگاه

سلام ببخشید در قوانین هبه اگر متهب مورد هبه را قولنامه رسمی کرده باشد که یک واحد آپارتمان میباشد آیا واهب میتواند رجوع کند سوال مهم ایم است که قولنامه ای که در مشاورین املاک نوشته میشود برای مال هبه آیا حق واهب را از رجوع سلب میکند یا نه؟ 

با توجه به اینکه متهب مال مورد هبه را انتقال داده است حق رجوع واهب از بین می رود و دیگر امکان رجوع وجود ندارد.