آیا وصیت نامه محضری متوفی اعتبار دارد؟

49 نمایشوصیت
0 دیدگاه

با سلام پدربزرگم در زمان حیات دو دانگ از شش دانگ خانه اش را به همسرش به صورت محضری وصیت کرده.این وصیت در سند سربی دقیقا قید شده است.بعد فوت پدربزرگم مادر بزرگم از این خانه استفاده میرکرده.ولی برای تنظیم سند اقدام نکرده.الان مادربزرگم فوت شده تعدادی از ورثه پدربزرگم وصیت محضری را قبول ندارند و میگویند شش دانگ خانه متعلق به پدر بزرگمان است و باید مادر بزرگ در زمان زنده بودنش اقدام به انتقال دو دانگ می کرده.
 با تشکر