نسبت به پرداخت در سایت دیوار می توانم شکایت کنم ؟

368 نمایشکلاهبرداری

سلام مبلغ 200 تومان از من گرفتن به عنوان بیعانه در سایت دیوار آیا دردسر داره پیگیری کنم و زمان میبره ارزش داره در ضمن طرف 800 کیلومتر ازم دوره

دکمه بازگشت به بالا