در صورتی که حق طلاق را داشته باشم می توانم بدون وکیل اقدام کنم؟

299 نمایشوکالتنامه طلاق

سلام
اگر ‌وکالت طلاق داشته باشیم خودمون دادخواست بدهیم بدون وکیل آیا دادگاه ایراد میگیرد یا اگه وکیل معرفی نکنیم دادگاه وکیل تعیین میکند؟

0

با سلام ووقت بخیر 
ابتدا در سامانه تصمیم ثبت نام کرده بعداز گذراندن دوره مشاوره و دریسافت گواهی قطعیت باید به یک وکیل دادگستر یوکالت دهید و درصورت تمایل برای دریافت وکیل برای خودتون هم میتونید اقدام کنید . حتما یک وکیل نیاز هست .

دکمه بازگشت به بالا