چگونه می توانم مالکیت پدرم را اثبات کنم؟

139 نمایشجرایم علیه اموال

پدر من تازه فوت کرده و یه کارخونه داره که به اسم خودشه .
وسایلی که توی این کارخونه هست رو عموم از یک کشور دیگه خریده حالا عموم ادعای مالکیت به وسایل رو میکنه .از اون جایی که بابام برای پولی که عموم به صورت نقدی داده بود رسید نداره به نظرتون چطوری باید مالکیتمونو اثبات کنیم

دکمه بازگشت به بالا