آیا می توانم از کارفرما شکایت کنم ؟

ببخشید من با یک شرکتی قرارداد بستم که تو یکی از بنداش ذکر شده از شمول قوانین کار خارج است
با وجود این بند من که حقوقم رو دریافت نکردم میتونم برای شکایت به اداره کار مراجعه کنم یا نه؟

دکمه بازگشت به بالا