چگونه می توان طلا های هدیه را پس گرفت؟

61 نمایشقرارداد هبه غیر معوض
0 دیدگاه

پدرم ٩ سال پیش فوت کرده و من تنها فرزندش هستم.از مادرم جدا شده و ازدواج مجدد کرده بود.بعد از فوتش همسرش تمام طلاهایی که پدرم و خانواده اش هدیه داده بودند رو به اسم حق قانونی اش برد.اما حلقه و ساعتی که برای پدرم خریده بود را نیز برد و قول داد زمان ازدواج مجددش،آنها را پس میدهد.الان نزدیک ٢ سال هست که ازدواج کرده ولی هیچکدام از طلاها را پس نداده.آیا من می توانم قانونی اقدام کنم؟