آیا بعد از پرداخت هزینه برای خرید اینترنت می توان هزینه را پس گرفت؟

68 نمایشقرارداد فروش نرم افزار
0 دیدگاه

شخصی برای شرکت اقدام به خرید اینترنت می کند اما پس از پرداخت نیمی از مبلغ متوجه میشودکه قیمت نسبت به سایر فروشنده ها بسیار گرانتر است حال راه حل مناسب برای دریافت مبلغ پرداختی چیست ؟