مسئول پرداخت جریمه رانندگی خودرو دولتی چه کسی است؟

237 نمایشبیمه مسئولیت جامع شهرداری

با سلام یک نفر کارمند شهرداری است و در ماموریتی که خودروی شهرداری در اختیار ایشان است پس از تخلف رانندگی جریمه شده است این جریمه توسط چه کسی پرداخت می شود؟ شهرداری یا خود شخص ؟ براساس چه بند یا ماده یا تبصره قانونی؟
ممنون

دکمه بازگشت به بالا
رزرو مشاوره با وکیل ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱