آیا موجر می تواند هزینه های تعمیرات و قبوض از مستاجر در انتهای قرارداد مطالبه کند بدون قید در قرارداد ؟

437 نمایشدعاوی موجر و مستاجر

اگر طی قرارداد مسکونی فراموش شود که مبلغ قبوض توافق شود و در انتهای قرارداد موجر مبالغ بالا و هزینه تعمیرات سیستم گرمایشی و موتورخانه را به عهده مستاجر بنویسد و چک را گرو نگه دارد مستاجر چیکار باید بکند ؟ آیا حق با موجر است؟

0

سلام هزینه تعمیرات اساسی ساختمان بر عهده موجر می باشد . ( سیستم گرمایشی و  موتورخانه) . زمانی می تواند این ها را از مستاجر درخواست کند که در قرارداد با مستاجر به توافق رسیده باشد و مستاجر پذیرفته باشد. 

دکمه بازگشت به بالا