آیا میتوانم از دریافت حقوق بازنشستگی انصراف دهم ؟

225 نمایشبیمه‌های عمر مستمری

سلام
 من با این حقوق بازنشستگیم پایین است ایا می توانم حقوق بازنشستگی را قطع کنم و در یک شرکت مشغول به کار شوم و دوباره حق بیمه پرداخت نمایم و پس از چند سال دیگر بازنشسته شوم سن من 54 سال می باشد؟ 

دکمه بازگشت به بالا