آیا شلاق قابل تبدیل به جزای نقدی در مجازات حمل مواد مخدر می باشد؟

342 نمایشمواد مخدر

من بخاطر حمل هشت گرم شیره تریاک به ۸ ضربه شلاق و هفتاد دوتومن پول و مصرف تریاک به ۷۲۰ هزارتومان جریمه نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدم و که حکم مصرف مواد تریاک باحفظ اشد مجازات قابل اجرا هست من قبلاً بخاطر سواستفاده از سفید امضا که هیچ گونه ضرری به فردی ازهر لحاظ نرسوندم به دو سال زندان محکوم شدم که اجرا شد با آزادی مشروط تموم شده و هیچ جرم دیگه ای نداشتم میخواستم بدونم آیا این هفتاد چهار ضربه شلاق میشه تبدیل به جریمه نقدی با این شرایط من کرد؟.

دکمه بازگشت به بالا