در جواب اظهارنامه چه اقدامی باید انجام دهیم ؟

240 نمایشقرارداد ساختمانی

همسایه ام قصد ساخت و ساز در مجاورت ملک موروثی ( قدمت بیش از 70 سال ) که محل سکونت من است را دارد و برای اینجانب اظهار نامه
( اخطار قانونی )فرستاده که نسبت به استحکام داخلی اقدام نمایید وگرنه عواقب آن بر عهده شماست و در غیر اینصورت از طریق مراجع قضائی اقدام می کنم!
 پاسخ این شخص چیست و چه اقدامی لازم است؟

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره حقوقی ٪۱۰۰ رایگان