چه طور می توانم لایحه تنظیم کنم ؟

245 نمایشقرارداد ساختمانی

سلام.ناظر ساختمانی هستم که طبق برگ تعهد ناظر و مالک مدت ۱۸ ماه تعهد و یکسال تمدید پس از ۱۸ ماه بادریافت ۳۰ درصدحق نظارت روز به پایان رسیده و حتی ۴سال از آن هم گذشته است.درسال جاری یک کارگر درزمان حمل مصالح دچار حادثه میشود و بازرس اداره کار ۸۰ درصد مالک و ۲۰ درصدناظر(بنده)را مقصر اعلام کرده.باتوجه به موارد فوق واینکه بنده ناظر سازه میباشم و حادثه درزمان نازک کاری رخ داده و مالک هم اقدامی برای تمدید نظارت نکرده.چطور لایحه را تنظیم کنم؟
باتشکر

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره حقوقی ٪۱۰۰ رایگان