مالیات بر ارث اموال غیر منقول چه قدر است؟

269 نمایشمالیات بر ارث

پدرم دو منزل مسکونی و دو همسر و ۹ فرزند دارد.آیا به منازل مسکونی که همسرانش در آنها زندگی می کنند مالیات بر ارث تعلق میگیرد .اگر جواب مثبت است با توجه به ارزش این دو منزل که به قیمت روز حدود ۶،۵ میلیارد تومن میشود چقدر مالیات تعلق میگیرد.

با تشکر

0

سلام مالیات بر ارث اموال غیر منقول 5% می باشد. 

دکمه بازگشت به بالا