آیا می توانم از وکیل مهاجرت شکایت کنم ؟

414 نمایشکلاهبرداری

حدود 8 ماه است که شخصی در خارح از کشور مبلغ 40 میلیون تومان یه عنوان پیش پرداخت از ینده دریافت کرده ولی کاری بابت مهاجرت انجام نداده و پاسخگو نمی باشد. پول به حساب شخص ثالثی در بانک ملت واریز شده و اطلاع دارم که حساب واسطه را هر چند ماه تغییر میدهد. ایا میتوانم از راه قانونی طلب خود را وصول کنم ؟

دکمه بازگشت به بالا