چه طور می توانم بعد از گذشت 4 سال برای پیدا کردن صاحب چک ها اقدام کنم؟

105 نمایشچک
0 دیدگاه

باعرض سلام و خسته نباشید
چند فقره چک برگشتی دارم و برای صاحب چک ها جلب سیار دارم متاسفانه حدود 4 سال که دارم جلب ها تمدید می کنم می خواستم ببینم برای من مال باخته قانونی هست که بتونم صاحب چک ها رو پیدا کنم؟

سلام راهی به غیر از حکم جلب سیار ندارید. اگر اموالی دارد توقیف کنید.