اگر من به عنوان مهندس برای دریافت گرید در شرکت باشم تعهدی دارم؟

61 نمایشرتبه بندی شرکت
0 دیدگاه

با سلام
خواستم بدانم اگر به عنوان مهندس امتیاز آور در رتبه بندی جهت ثبت شرکتی حضور یابم و در قراردادم هم ذکر شود موکل هیچگونه تعهدی در ضرر و زیان یا سود شرکت از لحاظ حقوقی و کیفری و مالیاتی و… ندارد آیا باز هم خطری متوجه من هست؟
 ممنون

سلام ووقت بخیر 
اگربرای استفاده از مدرک مهندسی شما را به عنوان مدیر عامل یا اعضاء هییت مدیره قرار دهند شما در مسائل شرکت ضامن هستید ، در صورتی که صرفا سهام دار باشید اثری ترتب شما نیست.