آیا سازمان تامین اجتماعی می تواند مستمری خانواده متوفی را قطع کند؟

179 نمایشبیمه تامین اجتماعی

با سلام
برای کارگری یک سال از یک کارگاه ساختمانی بدون اینکه در آنجا مشغول باشد حق بیمه واریز شده است و کارگر سر ماه 13 ام فوت کرده و برای خانواده مستمری برقرار گردیده است.حال بعد از گذشت 8 سال اگر بیمه اطلاع یابد که نامبرده در آن کارگاه مشغول نبوده و کارفرما از روی خیر او را بیمه کرده است(مثلا مدارک پزشکی ارائه شود که وی در همان زمان بیمار و بستری بوده) آیا سازمان تامین می تواند مستمری خانواده را قطع کند جریمه ای شامل کارفرما می شود؟

دکمه بازگشت به بالا