آیا برای فرزند حاصل از عقد موقت می توان شناسنامه گرفت؟

204 نمایشازدواج موقت

سلام
چنانچه در زمان مدت صیغه فرزندی به دنیا بیاید ..
1- تکیلف فرزند چیست ؟
2- ایا در شناسنامه مرد ثبت می شود ؟
3_ آیا الزاما باید همسر صیغه را عقد کرد ؟

دکمه بازگشت به بالا