آیا می توان ادعا نموده ه چک سفید امضاء امانت بوده ؟

67 نمایشچک
0 دیدگاه

اگه دست کسی چک سفید امضا داشته باشیم چه کار باید بکنیم، تحت هر شرایطی طرفی که چک دستشه میتونه اقدام کنه  کار پیشگیرانه ای نیست که بشه انجام داد  مثلا اظهارنامه بنویسیم که چک سفید و امانت بوده؟