آیا می توان با مدارک هویتی شخص دیگری دسته چک دریافت کرد؟

82 نمایشچک
0 دیدگاه

سلام
برادرشوهرم از شناسنامه شوهرم سواستفاده کرده ورفته دسته چک گرفته چه اقدامی باید انجام بدم آیا ازبانک هم باید شکایت کنم؟