آیا با امضا کردن پشت چک من مسئول پرداخت وجه هستم؟

73 نمایشچک
0 دیدگاه

سلام، یک چک در وجه من ( با اسم من) صادر شده. من دوبار پشت چک رو فقط امضا زدم دادم به شخص سوم. آیا ایشون میتونه وجه رو وصول کنه؟