درصورت سازش قبل از صدور حکم قطعی از چه طریقی باید اقدام کنم؟

83 نمایشچک
0 دیدگاه

با سلام
برای من به عنوان خوانده در شورای حل اختلاف به استرداد چک و پرداخت هزینه دادرسی و حق وکاله رای صادر شده است، با توجه به مستندات پرونده بنده تمایل به اجرای حکم و سازش با خواهان دارم، آیا صرف دریافت رسید از وکیل خواهان برای مختومه شدن پرونده کافی است؟ و نیازی به حضور خواهان ها یا وکیل آنها در شورای حل اختلاف نمی باشد؟