آیا مال بخشیده شده را می توان پس گرفت؟

131 نمایشقرارداد هبه
0 دیدگاه

با سلام و تشکر. اگر شخصی خودرویی را به نام شخص دیگری بزند به هر دلیلی(هدیه، ادای قرض و…) آیا میتواند بدون اطلاع او صلح نامه ای ترتیب دهد و بعد از مدتی مال بخشیده شده را پس بگیرد؟ و راه حل صاحب تمام و کمال خودو شدن چیست؟

سلام اگر به صورت رسمی انتقال داده باشید و به نام وی سند زده شده باشد قابل استرداد نیست مگر اینکه وی در دادگاه اقرار به هبه بودن کند.