میزان حق الوکاله چه قدر است؟

315 نمایشوکالتنامه وکلا - حق الوکاله

حق الوکاله در دعوای کیفری انتقال مال غیر در مراکز استان چقدر است ؟

0

سلام ووقت بخیر
میزان حق الوکاله با توجه به پرونده متفاوت است .

دکمه بازگشت به بالا