چکی به مبلغ صد میلیون تومان دارم امکان نقد کردنش وجود دارد؟

99 نمایشچک
0 دیدگاه

چکی به مبلغ یک میلیارد ریال در وجه بنده صادر شده به تاریخ 1397/12/25 از طرف تعاونی مسکن . میخواهم بدانم امکان نقد شدن این چک وجود دارد یا خیر درضمن با چه هزینه ای؟

سلام ووقت بخیر 
با توجه به اینکه شما دارنده چک هستید و و در وجه شما صادر شده مانعی برای پرداخت نیست.