از چه طریقی برای رفع ممنوع الخروجی اقدام کنم؟

174 نمایشممنوع الخروج کردن

سلام
همسرم شش سال در سوئد بوده و اقامت نداشته پناهنده اجتماعی بوده برای تکلف مادرش و برای کار انجا بوده اما بعد از شش سال نتوانسته اقامت کشور سوئد را بگیرد و به ایران بازگشته در حال حاضر اورا ممنوع الخروج کردند و نه دلیلش را گفتند نه برگه ای دادند و نه گفتند از کجا پیگیری کند و الان بلاتکلیف است و شش ماه اینده گفتند برگرده چه راه کاری برای این مشگل دارید؟

دکمه بازگشت به بالا