آیا شخصی غیر از وکیل می تواند مطالبه حق الوکاله کند؟

216 نمایشوکالتنامه وکلا - حق الوکاله

سلام
پس از عقد قرارداد با وکیل جهت پیگیری شکایت مالی بنده از شخص وکیل نصف مبلغ حق الوکاله را از من دریافت کرده و پس از آن پرونده ام را به شخص دیگری که نمیدانم چه سمتی دارد جهت رسیدگی داده. اکنون آن شخص با من تماس گرفته و مدعی است که مابقی حق الوکاله را واریز نمایم. من باید چه کنم؟

دکمه بازگشت به بالا