آیا برای ترک انفاق و مهریه می توانم برای ممنوع الخروجی همسرم اقدام کنم؟

250 نمایشممنوع الخروج کردن

برای ممنوع خروج کردن شوهرم در صورتی که پرونده مهریه و   نفقه و ترک انفاق کیفری ایشون باز می باشد باید چکار کنم ؟چطوری اقدام کنم؟

0

با سلام ووقت بخیر 
باید مهریه را اثبت اجرا بگذارید که برای ممنوع الخروجی ایشون اقدام کنید و درصورتی که مهریه از دادگاه به اجرا گذاشته شده باشد باید درانتهای رسیدگی میتوان برای ممنوع الخروجی اقدام کرد 

دکمه بازگشت به بالا