در صورت فوت پدرم نفقه من بر عهده چه کسانی می باشد؟

1.21K نمایشنفقه

سلام من 14 ساله پدرم فوت شده و میخواستم بدانم که نفقه من رو باید ولی قهریم بدهند؟ یعنی به صورت خودکار بعد از فوت پدرم به عهده پدربزرگم می باشد و اینکه آیا نفقه معوقه رو من میتوانم بگیرم یا خیر؟

0

سلام بله با فوت پدرتان ، پدربزرگتان موظف به پرداخت نفقه شما می باشد اگر ایشان توانایی پرداخت نداشته باشد از طریق اقارب و نزدیکان پدری می توانید مطالبه کنید.اگر خودتان توانایی تامین هزینه های زندگیتان داشته باشید از آنها این وظیفه ساقط می شود. 

دکمه بازگشت به بالا