چگونه می توانم از شریکم شکایت کنم ؟

496 نمایشقرارداد مالی

سلام و عرض ادب

شریکِ نامرد بنده در طول 2 سال شراکت، حتی یک ریال سودِ شراکت به بنده پرداخت نکرده است و حتی قفلِ کلیدهای موسسه رو عوض کرده و امکان استفاده مادی و معنوی بنده را سلب کرده است

تحتِ چه موضوع یا موضوعاتی می بایست دادخواست بدهم؟
 با سپاس بی کران از بذل عنایت تون

0

با سلام ووقت بخیر
اگر قراردادی دارید دال براین تعهدات  میتوان از طریق مراجع قضایی دادخواست الزام به ایفای تعهد دهید /و بابت عوض کردن قفل ها هم میتوان از شورای حل اختلاف تامین دلیل کردتا پیگیری شود

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
دکمه بازگشت به بالا