آیا با صدای ضبط شده می تواند شخصی علیه من به دلیل فحاشی و تهدید شکایت کند؟

592 نمایشتهدید

شخصی از من شکایت کرده که به بهش زنگ زدم و فحاشی و تهدید به مرگ کرده ام و گفته که صدای ضبط شده من را دارد و شاهد دارد و فردای ان روز در حالی که من در سر کوچه آنها  نشستم چند نفر به من حمله ور شدن و قصد کتک زدن من را داشتن و میگفتن تو چرا نشستی تو این کوچه حق نداری اینجا بایستی آیا چنین حقی دارند ؟

0

سلام صدای ضبط شده دلیل محسوب نمی شود . 

دکمه بازگشت به بالا