یکی از وراث مخالف فروش ماترک می باشد از طریق دادگاه می توانم سهم وی را بخرم؟

687 نمایشارث

سلام ملکی داریم که دارای چهار ورثه است یکی از وراث حاضر به فروش نمیشود آیا از طریق دادگاه میتوانم سهم مخالف رو بخریم؟

0

با سلام ووقت بخیر 
دستور فروش ملک مشاع از دادگاه بگیرید و از ثبت برای عدم افراز اقدام کنید .

دکمه بازگشت به بالا
رزرو مشاوره با وکیل ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱