آیا مادرم می تواند هم حقوق پدرم و هم حقوق پدر بزرگم را دریافت کند؟

290 نمایشبیمه‌های عمر مستمری

میخواستم بدونم که اگر پدربزرگ بنده فوت کند مادرم که حقوق پدرم رو بعد از فوت ایشان می گرفته است می تواند علاوه برآن حقوق پدربزرگم را هم با وجود همسر دوم پدر بزرگم بگیرد؟

0

سلام مادر شما نمی تواند همزمان  از دو صندوق حقوق دریافت کند. 

دکمه بازگشت به بالا