چه تاریخی ملاک برای پرداخت اقساط مهریه می باشد؟

1.45K نمایشمهریه

سلام
در تاریخ98/01/26 حکم تعدیل هر 5 ماه یک سکه صادر شد.اعتراض کردند..لوایح دفاعیه انجام شد.در تاریخ 98/03/25 دادگاه تجدید نظر استان حکم اولیه رو تایید نهایی کرد.
سوال شروع زمان 5 ماه جهت پرداخت باید تاریخ حکم اولیه باشد یا تاریخ تایید نهایی دادگاه تجدید نظر.

0

سلام وقت بخیر 
نزمانی که حکم تجدید نظر قطعی می شود ملاک اعتبار است. 

دکمه بازگشت به بالا