زوج برای ازدواج مجدد از چه طریقی باید اقدام کند؟

61 نمایشازدواج مجدد
0 دیدگاه

۵ روز ازمدت زمان صدور ابلاغیه الزام به تمکین زوجه (در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲) منقضی شده است زوج برای دریافت ازدواج مجدد چه باید بکند؟

سلام زوج بعد از قطعیت رای تجدیدنظر خواهی الزام به تمکین می تواند از طریق دفاتر خدمات قضائی با ارائه رای عدم تمکین از سوی زوجه دادخواست ازدواج مجدد را بدهد.