پدرم همسر صیغه ای دارد چه طور می توانیم بدون پرداخت مهریه پدرم وی را طلاق بدهد؟

220 نمایشطلاق از طرف مرد

با سلام و وقت بخیر
پدر من بعد از فوت مادرم با زنی ندیده و نشناخته صیغه محرمیت 99 ساله خواندند البته آن زن از ابتدا از تعداد شوهرهای قبلی خود و بچه هاش گفتند ایشان قبلا سه بار ازدواج کردند و 3 بچه دارند مهریه را هم 200 میلیون تومان قرار دادند بعد از چند روز کاشف به عمل آمد که این خانم اصلا دارای سابقه خوبی نیست و حتی از طرف خانواده نیز طرد شده و دارای سابقه اخلاقی درستی نمی باشند شاهد وجود دارد ولی مدرک نیست و شهود هو حاضر به شهادت نمی باشند الان چطور می توانیم بدون پرداخت مهریه طلاق این زن رو بگیریم لطفا راهنمایی بفرمایید

سلام سابقه خوبی نداشتن وی ربطی به مهریه اش ندارد و این مهریه بر ذمه پدرتان می باشد اگر صیغه نامه داشته باشند و مهریه در آن قید شده باشد جنبه قانونی دارد و وی می تواند برای مطالبه مهریه اقدام کند حتی اگر پدرتان اموالی داشته باشد می تواند توقیف کند. ( جز مستثنیات دین هم نباشد) اگر پدرتان خواهان جدایی است  باید مدت باقی مانده را بذل کند و مهریه ام در صورت عدم توانایی در پرداخت به صورت تقسیط پرداخت کند. 

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
دکمه بازگشت به بالا