درصورتی که هنوز ملک را تحویل نگرفته باشم می توان برای فسخ اقدام کنم؟

650 نمایشدعاوی موجر و مستاجر

با سلام آپارتمانی را اجاره نموده و مطابق عرف یک پنجم مبلغ را پرداخت کردم ولی به دلایلی نمیتوانم به آپارتمان جدید بروم و هنوز تحویل نگرفتم ، تقاضای فسخ قرارداد را دارم. وظیفه من در مقابل این فسخ چیست؟

0
با سلام
فسخ قرارداد یکطرفه از جانب شما باید در قرارداد ذکر شده باشد درغیراینصورت تنها در صورت توافق می توانید قرارداد را فسخ نمایید که در صورت فسخ نیز ضرر و زیان طبق قرارداد باید پرداخت شود (در صورت عدم ذکر ضرر و زیان در صورت در قرارداد، ضرر و زیان توسط دادگاه تعیین می شود)
دکمه بازگشت به بالا