منزل را ترک کردم و همسرم از من شکایت کرده است در دادگاه از خودم چه طور باید دفاع کنم؟

379 نمایشالزام به تمکین

بعد از مشاجره من قهرکرده و به منزل پدرم رفتم همسرم برای ترک منزل به دادگاه خانواده شکایت کرده است حال من چطور باید از خود دفاع کنم؟ در ضمن من 6 ماهه باردار هستم

0

سلام در صورتی که وی دادخواست الزام به تمکین داده باشد شما باید تمکین کنید مگر اینکه عدم تمکین خود را ثابت کنید مثلا ندادن نفقه یا سوء رفتار شدید  وی .  که خوف جانی و مالی برای شما و فرزند شما دارد. ( اثباتش به راحتی نیست) مثلا منجر به ضرب و جرح به کرات شده باشد و شما شکایت کرده باشید. نامه پزشک قانونی داشته باشید. شما اگر تمکین نکنید و رای عدم تمکین صادر شود نفقه بهتون تعلق نمی گیرد.( مگر اینکه اعلام کنید وی نفقه پرداخت نمی کند که البته پذیرفتن آن با قاضی است با توجه به شرایط و قرائن)   

دکمه بازگشت به بالا