در صورتی که حق طلاق را داشته باشم همسرم باید در جلسات مشاوره شرکت کند؟

501 نمایشوکالتنامه طلاق

با سلام من وکالت طلاق بلاعزل از همسرم دارم . میخوام وکیل بگیرم براش و خودمو مطلقه کنم . میخواستم باونم چون جلسات مشاوره قبل طلاق اجباری شده آیا همسرم باید تو جلسات شرکت کند یا وکیلش باشه کافی است؟

0

سلام شما باید جلسه مشاوره  قبل از طلاق را انجام دهید و وکیل همسرتان باید در جلسه  مشاوره حضور داشته باشد. 

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
دکمه بازگشت به بالا
مشاوره حقوقی ٪۱۰۰ رایگان