آیا موجر بدون پرداخت مبلغ ودیعه می تواند حکم تخلیه من را از دادگاه بگیرد؟

680 نمایشدعاوی موجر و مستاجر

من مستاجر ملکی هستم که موعد آن در حال اتمام است و بطور شفاهی در طول یک ماه گذشته و از طریق اظهارنامه در هفته گذشته قصد خود برای تخلیه ملک را به موجر اطلاع داده ام. ولی توانایی مالی رهن جای جدید بدون دریافت ودیعه را ندارم. آیا موجر می تواند بدون پرداخت ودیعه به حساب دادگستری حکم تخلیه بگیرد؟ آیا دادگاه حکم تخلیه قبل از پرداخت ودیعه موجود در حساب دادگستری را صادر می کند؟

0

سلام ایشان موظف است مبلغ ودیعه را زمان اتمام قرارداد به شما مسترد کند اگر در قرارداد به ازای هر روز  تاخیر در پرداخت مبلغ ودیعه از سوی موجر خسارت در نظر گرفته شده است می توانید مطالبه کنید به این صورت که با پایان اتمام قرارداد ملک را تخلیه کنید و کلید تحویل صندوق دادگستری بدهید و دادخواست مطالبه وجه  بدهید. اگر شما تخلیه نکنید می تواند اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه کند .حکم تخلیه زمانی است که شما قراردادت تمام نشده باشد و موجر بخواهد شما را از ملک بیرون کند . الان اگر مدت قرارداد تمام شده باشد باید دستور تخلیه بگیرد و مبلغ ودیعه را به شما پرداخت کند.

دکمه بازگشت به بالا