می خواهم از همسرم طلاق بگیرم یه دلیل عدم تفاهم و حضانت دختر دو ساله ام با چه کسی می باشد؟

155 نمایشطلاق از طرف زن

می‌خواهم از همسرم جدا شوم با وجود یک دختر ۲ ونیم ساله بدون گرفتن مهریه . بدلیل نداشتن تفاهم. آیا میتونم اقدامی کنم که با موفقیت انجام بشه؟ و اینکه حضانت بچه به کی تعلق می‌گیره؟

سلام شما برای طلاق باید یا یکی از شروط ضمن عقد خود را ثابت کنید  و ای اینکه با بخشیدن تمام حق و حقوق خود با اثبات کراهت و عسر و حرج خود برای طلاق خلع اقدام کنید. حضانت فرزند تا پایان 7 سالگی با مادر است و بعد از آن تا پایان 9 سالگی با پدر می باشد. تفاهم نداشتن دلیل محکمی برای طلاق نیست و قاضی به آن ترتیب الاثر نمی دهد. و یا اینکه از طریق طلاق توافقی اقدام کنید  طلاق خود را بر طبق توافقات قرار دهید. حالا بخشیدن مهریه و گرفتن حضانت . 

دکمه بازگشت به بالا