درصورتی که از طرف شخصی مورد فحاشی قرار گرفته باشم از چه طریقی برای شکایت اقدام کنم؟

315 نمایشتوهین و هتک حرمت و فحاشی

داماد خالم که  مادرم رو مورد ضرب و شتم قرار داده و هنگامی که برای نجات مادم رفتم من هم ضرب و شتم کرده و شروع به فحاشی و دادن نسبت زشت به من کرد برای طرح شکایت چه مراحلی را انجام دهم.

0

سلام شما برای اثبات جرم توهین و فحاشی باید دلیل و مدرک محکمی داشته باشی مثلا شهود که این قضیه را اثبات کند یا گزارش کلانتری. شهود بهتر است از اقوام درجه یک نباشد.  شما باید شکایت کیفری از دادسرای محل وقوع جرم مطرح کنید.

دکمه بازگشت به بالا