در صورت تهمت ناموسی از چه طریقی باید اقدام کنم؟

132 نمایشافتراء

دعوایی بین خالم و مادر صورت گرفته که داماد خالم به من در حضوز داییها و مادرم تهمت فحشا زده من روند شکایت این مورد رو می خوام بدونم

سلام شما می توانید شکایت کنید ولی باید فحاشی و تهمتی که از سوی وی صورت گرفته برای دادگاه ثبات شود ( ادله اثبات ) مثلا شهود. که بهتر است از اقوام درجه اول نباشد. 

دکمه بازگشت به بالا