همسرم قصد زندگی ندارد ولی در ظاهر اعلام می کند هدفش زندگی است از نظر قانونی من چه اقدامی می توانم بکنم؟

300 نمایشطلاق

بنده همسرم (زنم) در ظاهر جلوی همه می گوید قصد ادامه زندگی دارد ولی در باطن نمی خواهد با من زندگی کند.و حتی دست به اقداماتی جهت تخریب من زده است. هدفش ازینکه ظاهرا جلوی همه میگوید قصد ادامه زندگی دارد اینست که من خواهان طلاق جلوه داده شوم و مهریه را دو دستی تقدیم کنم.چگونه میتوانم از خودم دفاع کنم؟

0

سلام اگرشما هم تمایلی  به زندگی با وی ندارید می توانید با پرداخت حق و حقوقش وی را طلاق بدهید. برای مهریه هم می توانید دادخواست اعسار بدهید و به صورت تقسیط پرداخت کنید. 

دکمه بازگشت به بالا