آیا مصالح می تواند قرارداد صلح عمری را فسخ کند؟

120 نمایشقرارداد صلح

مادرم منزلی را که داشتیم بمن که تنها فرزند او می باشم صلح عمری واگذار نمود سال 91 و در منزل با همسرم و مادرم در همین منزل سکونت داشتیم اما الان به دلایل و اختلافات پیش امده مادرم مخالفت با زندگی ما در این ملک دارد .متن صلح شرط صلح عمری دو شرط بوده 1-متصالح حق واگذاری مورد صلح به غیر بدون اذن مصالح در حیات وی به هیچ عنوان ندارد.2-استفاده از اصل و منافع مورد صلح تا زمانی که مصالح در قید حیات است با مصالح است. ایا با این شروط ما حق زندگی با مادرم رو داریم یا نه؟با توجه به شروط که مصالح حق زندگی رو و استفاده از اصل و منافع رو برا خودش تا حیاتش نگه داشته خرج و مخارج تعمیر و نگهدای ملک با من هست یا مادرم ؟و سوال اخرم ایا میتونه بره فسخ کنه صلح عمری رو ؟

با سلام
با توجه به اینکه در صلحنامه منافع تا پایان عمر برای مادرتان در نظر گرفته شده است ایشان می تواند مانع استفاده شما از ملک شود ولیکن هزینه های تعمیر و نگهداری از ملک با خود ایشان بوده و در صورتی حق فسخ دارند که این حق در صلحنامه برای ایشان در نظر گرفته شده باشد.
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
دکمه بازگشت به بالا